„Не е сигурно дали е възможно чужд език да бъде преподаден, но със сигурност могат да се създадат подходящи условия за усвояването му“

Нашият метод на преподаване се гради върху четири основни принципа, които взаимно се допълват, създавайки оптимална среда за усвояване на езика:

предстоящи курсове

Получавайте новини за нашите курсове и събития.