TEST DI LIVELLO „А“

За да можете да получите максимума от нашите курсове, е важно да установим какво е нивото Ви към момента на записване. Ако сте учили италиански между 80 и 160 часа, ако имате основни познания за граматика и лексика, ако можете да говорите и разбирате езика на базово ниво, но нямате ясна представа точно кое е Вашето ниво, ние можем да помогнем! Езиковите компетенции, необходими за отделните „А“ нива са различни, затова молим да попълните теста по-долу.
За да могат нашите преподаватели да дадат възможно най-точна оценка на Вашите знания, отговорете изчерпателно на всички въпроси, на които можете и не пропускайте писмените компоненти. Молим да забележите: въпросите не са подредени възходящо по трудност, затова ако не можете да отговорите на даден въпрос, пропуснете го и продължете нататък.
Желаем Ви успех и приятно попълване!