TEST DI LIVELLO „B“

За да можете да получите максимума от нашите курсове, е важно да установим какво е нивото Ви към момента на записване. Ако сте учили италиански между 250 и 500 часа, разбирате основното от филми, репортажи, статии и можете да участвате свободно в разговори на ежедневни теми и да общувате сравнително леко и непринудено, но нямате ясна представа точно кое е Вашето ниво, ние можем да помогнем! Езиковите компетенции, необходими за отделните „В“ нива варират значително, затова молим да попълните теста по-долу.

За да могат нашите преподаватели да дадат възможно най-точна оценка на Вашите знания, отговорете изчерпателно на всички въпроси, на които можете и не пропускайте писмените компоненти. Молим да забележите: въпросите не са подредени възходящо по трудност, затова ако не можете да отговорите на даден въпрос, пропуснете го и продължете нататък.

Желаем Ви успех и приятно попълване!

Стъпка 1 от 7

  • 1. Correggi le frasi: ci sono 21 preposizioni sbagliate.