Loading...
You are here:-Михаела Виталий Вълчева
Михаела Виталий Вълчева2017-12-15T08:12:07+00:00

Михаела Виталий Вълчева

Преподавател по италиански език Михаела Виталий Вълчева
“Learning another language is like becoming another person”

(„Да научиш друг език а като да се превърнеш в друг човек“ – Харуки Мураками).

По време на следването си в Перуджа, Михаела е запленена от слънчевата Италия, но нейното сърце винаги остава в България. С радост помага на растящата общност от италианци, които обичат България и живеят тук, да опознаят културата ни и да научат езка ни.

Михаела е родена в София и завършва бакалавърска степен Алтернативен туризъм, след което продължава образованието си в италианския университет Università per Stranieri di Perugia. По време на престоя й в Италия работи към Legambiente (една от най – големите асоциации за опазване на околната среда), където за пръв път получава възможността да бъде преподавател на деца.
Участва в младежки разменни проекти, посветени на неформалното обучение, на предимствата и положителните страни за прилагането му на практика. Вярва че, специфичният подход в и към образованието, който подхожда към учещия се (дете или възрастен) по алтернативен, нетрадиционен начин и при който курсиста е по-директното ангажиран в учебния процес, спомага за по-ефективно възприемане на учебния материал и по-добри резултати.

Михаела във ВИДЕО & ФОТО

Вашите преподаватели

Получавайте новини за нашите курсове и събития.