(В сила от 25.05.2018 г.)

Този документ има за цел да Ви помогне да разберете как и защо събираме, използваме и опазваме информацията, която ни предоставяте при използването на нашите услуги. Ние уважаваме правото Ви на конфиденциалност, приемаме защитата на личната Ви информация в интернет много сериозно и Ви гарантираме, че е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такава информация и са длъжни да пазят поверителността на информацията Ви. Не забравяйте – ако имате каквито и да било въпроси, свързани с условията ни за поверителност и опазването на лични данни, можете да ни пишете нa gdpr@dolcestilnovo.bg.

 1. С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

В нашия офис  „Долче Стилново“ (находящ се в гр. София, България) и на нашия уебсайт (https://italianskieziksofia.bg/, http://dolcestilnovo.bg), се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители (най-често само валиден имейл), за да можем да им предоставяме безплатни материали и информация, свързани с италианския език и култура, да им предоставяме безплатна оценка на нивото им на италиански език и съвети как могат да подобрят езиковата си компетентност, за  целите на рекламата, записването в и провеждането на групови и индивидуални безплатни или платени езикови обучения по италиански език,  за провеждането на безплатни и платени събития, свързани с италианския език и култура, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

 

Нашата мисия е да помагаме на желаещите да научат италиански език да го направят по възможно най-ефикасния начин и с най-добрите преподаватели, и да им помогнем да се докоснат до автентичната италианска култура и опознаят най-доброто, което Италия може да предложи, без непременно да трябва да напускат България. Вярваме, че подобряването на  езиковите и комуникативни умения и срещата с чужди култури, подобряват качеството на живота. За да осъществяваме тази дейност, ние предоставяме на тези, които изрично и чрез нарочно действие се запишат за нашите бюлетини, безплатни съвети, уроци, преференциална информация за най-добрите цени на езиковите ни курсове и отстъпки за езиковите обучения, полезна и стойностна информация за повишаване на езиковите им компетенции, както и друг тип информация, която ни изискат курсистите и свързана с дейността ни.

 

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от италианска езикова школа Долче Стилново, и уебсайт https://italianskieziksofia.bg/, http://dolcestilnovo.bg е Долче Стилново ООД, ЕИК:204703329, с адресна регистрация гр. София, 1421, ул. Бреза № 4.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни (обикновено само имейл и име). Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: gdpr@dolcestilnovo.

2. ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЪБИРАМЕ И/ИЛИ ОБРАБОТВАМЕ:

 1. Ние обработваме, на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции, следните категории данни:
 • Данни, които се въвеждат след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Условията за използване на уебсайта ни:
 • Лично и фамилно име (може и само първо име или само фамилия, или дори прякор, предоставянето на двете имена е по желание);
 • Имейл адрес;
 • Телефон за обратна връзка (предоставянето на телефон е по желание), на който да информираме клиентите относно оценките им от входящи и окончателни тестове, промени в дати на курсове, в които са записани и др. , свързани с дейността ни.

1.2 При записване за курс:

 • Лично и фамилно име (предоставянето на двете имена е по желание);
 • Имейл адрес (за участие в онлайн класна стая, информация за промяна в курса и др.)
 • Телефон за обратна връзка (предоставянето на телефон е по желание), на който да информираме клиентите относно оценките им от входящи и окончателни тестове, промени в дати на курсове, в които са записани и др. , свързани с дейността ни
 • Данни за фактура – имена, град, държава, пощенски код, адрес;

ВАЖНО: Долче Стилново няма достъп до и не обработва чувствителни данни ( информация за кредитни карти, ЕГН, адреси и др. )

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия като лично се отпишете от бюлетините ни или ни напишете имейл на gdpr@dolcestilnovo.bg  си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

1.3 Администраторът на данни може да събира и анонимни демографски данни

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Долче Стилново ООД.

 1. Държавни органи и институциивъв връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
 2. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), https://top.host/privacy-policy.htm.
 3. Mailchimp – Тяхната Политика за лични данни можете да видите тук: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 4. С цел реклама може да използваме анонимни демографски данни, за да рекламираме наши услуги на уебсайтове от трети страни, като Facebook, Google – Тяхната Политика за лични данни можете да видите тук: https://policies.google.com/privacy, https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy


ВАЖНО:
 Ние не продаваме, не даваме под наем или даваме достъп до Вашата лична информация на трети страни, включително, но не само рекламодатели, стратегически партньори или доставчици. Приемаме защитата на вашата лична информация много сериозно.

 

3.ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

 • Информация, която се въвежда след нарочно съгласие и чрез абонамент за електронните ни бюлетини, след приемане на Условията за използване на уебсайта ни, ще бъде съхранявана при нас до оттегляне на съгласието или докато ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация или се отпишете от нея сами. Можете да прекратите абонамента си самостоятелно по всяко време, като кликнете върху бутона “Unsubscribe” в долната част на всеки имейл или след като се свърже с Администратора на имейл: gdpr@dolcestilnovo.bg.
 • Данни, предоставени на основание записване в курс– до изтичането на 5 години от последната дата на курс при нас. ВАЖНО: Резултати от изпит също няма да се съхраняват за повече от 5 години и няма да могат да бъдат възстановени!
 • Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност- счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

4. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

 1. Право на коригиране на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, като се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg

 1. Право на изтриване

При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;.

 1. Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, и да ги прекъснете лично чрез отписване от нашите бюлетини или като се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg

Гореописаните права се упражняват или лично чрез отписване от бюлетините ни или чрез писмено искане във форма, определена от Администратора.

 

5. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСT

 

Администраторът си запазва правото да прави промени в политиката си за поверителност. Всички промени в политиката за поверителност ще бъдат публикувани тук и ако е уместно ще бъдат изпращани по имейл.

        6. КОНТАКТ С НАС

 

За всички въпроси, свързани с нашата политика за поверителност и лични данни, можете да се свържете с нас на gdpr@dolcestilnovo.bg