Yellow circleGreen circle

Правила за записване

1. ЗАПИСВАНЕ ОНЛАЙН 
1.1 Натиснете бутона „Запиши се“ на избрания от Вас курс на един от сайтовете: www.dolcestilnovo.bg и www.italianskieziksofia.bg („Сайтовете“).
1.2 Попълнете формата за записване с Вашите имена, имейл и телефон (или информация за курсиста, ако попълвате заявката за друг човек). Ако желаете да издадем фактура за обучението, отбележете отметката за издаване на фактура и попълнете фирмените данни. Важно: за издаване на фактура, плащането трябва да бъде направено от банковата сметка на съответната фирма. 
1.3 След като въведете данните, натиснете бутона потвърди.
1.4 Запазете PDF файла за потвърждение на запазено място. Той съдържа важна информация за крайната сума (след приложени отстъпки, ако има такива) и инструкции за банковото плащане
1.5 Курсистът се счита за записан в курс само след заплащане на учебната такса и приемане на Общите условия и Условията за поверителност. Приемането на Общите условия посредством отбелязването на съответното поле с отметка относно приемането им се счита за тяхно писмено приемане, като това изявление ще се счита за направено чрез електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 вр. ал. 1 от Закона  за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Прием на външни курсисти в нива, различни от ниво Начинаещи, както и външни курсисти, които не са сигурни в нивото си на италиански език, се извършва само след направен онлайн тест или след телефонен разговор с нас за установяване на нивото. Долче Стилново ООД си запазва правото да откаже записване на курсист в неподходящо за него ниво.
1.6 Вашето място се пази в срок до 3 дни след попълване на онлайн формата. Ако не направите плащането в този срок, губите своето място. За да се запишете в курса (при наличие на места), моля попълнете отново формата.
1.7 Крайният срок за записване/отписване при неизползване на място е до 3 дни преди съответния курс. При определени обстоятелства, е възможен и по-късен прием на куристи.   

2. ЗАПИСВАНЕ ПО ИМЕЙЛ  
2.1 Свържете се с нас, за да запазите място за избрания от Вас курс. 
2.2 Предоставете информация за избрания от Вас курс – ниво, начална дата, провеждане, както и информация за курсиста: имена, имейл и телефон.  
2.3 Наш сътрудник ще потвърди дали в избрания от Вас курс има налични места (броят на местата на сайта се обновяват веднъж дневно и е възможно да има разминаване).   
2.4 С потвърждението за запазено място, ще Ви изпратим по имейл информация за банковото плащане и крайната цена на курса (след прилагане на отстъпки, ако има такива)
2.5 Курсистът се счита за записан в курс само след заплащане на учебната такса и приемане на Общите условия и Условията за поверителност. Потвърждаването на Общите условия по този начин се счита за тяхно писмено приемане, като това изявление ще се счита за направено чрез електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 вр. ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.  Прием на външни курсисти в нива, различни от ниво Начинаещи, както и външни курсисти, които не са сигурни в нивото си на италиански език, се извършва само след направен онлайн тест или след телефонен разговор с нас за установяване на нивото. Долче Стилново ООД си запазва правото да откаже записване на курсист в неподходящо за него ниво.
2.6 Вашето място се пази в срок до 3 дни след получаване на имейл потвърждението. Ако не направите плащането в този срок, губите своето място. За да се запишете в курса (при наличие на места), моля попълнете онлайн формата за записване или се свържете с нас отново.
2.7 Крайният срок за записване е до 3 дни преди съответния курс. 

3. ПЛАЩАНЕ  
Всички плащания се извършват по банков път на банковата сметка по-долу:
 
Банкови данни: Долче Стилново ЕООД,
ЕИК: 204703329
UNCRBGSF
BG17UNCR70001523021596  
UniCredit Bulbank

Моля, следвайте инструкциите за Основание на превода, които сте получили по имейл от нас. 

Важно: Ако желаете да издадем фактура за обучението, плащането трябва да бъде направено от банковата сметка на съответната фирма. 

4. ОТКАЗ ОТ КУРС И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА 
Курсистът може да се откаже от курс до 3 дни преди обявената начална дата на курса, като заяви своя отказ писмено на имейл или по телефон. В този случай сумата се връща, след като се удържи неустойка в размер на 10%. След започване на курса,  при несвоевременен отказ от курс, отказ на клиента от участие в курса по негово решение, свързано с лични съображения и причини, или непосещаване на занятия от страна на курсиста по негово решение и съображения,таксата не подлежи на възстановяване, но курсистът може еднократно да бъде презаписан в друг курс на същата стойност, или с по-висока стойност (след доплащане) в рамките на 6 месеца след направения отказ от курса.  Ако курсистът не се презапише в нов курс в рамките на тези 6 месеца, правото му за презаписване в друг курс и използване на внесената такса се погасява.

ВАЖНО: Ако курсистът не може да участва в курса, има право да преотстъпи правото за участие на друг човек. 

ВАЖНО: Долче Стилново си запазва правото да отлага обявена дата на курс с до максимум 14 календарни дни. Ако след този срок Долче Стилново не проведе обявения курс, заплатената от клиента такса се връща в пълен размер.  Долче Стилново си запазва правото да променя и сменя преподавателите на курса, без да дължи неустойка или известие за промяната. 

С приемането на настоящите Общи условия потвърждавате изрично, че искате предоставянето на услугите от Долче Стилново да започне на съответната дата на курса, дори и да не е изтекъл срокът на правото Ви на отказ по Закона за защита на потребителите, както и че сте наясно, че след стартиране на съответния курс езиковата услуга е предоставена и губите правото си на отказ. За повече информация за правото Ви на отказ по смисъла на ЗЗП, моля кликнете тук

5. ОТЛАГАНЕ И КАНСЕЛАЦИЯ НА КУРС ОТ СТРАНА НА ДОЛЧЕ СТИЛНОВО
При липса на достатъчен брой записани, Долче Стилново има право да отлага курса с по една седмица двукратно до максимум 14 календарни дни общо закъснение. Ако няма достатъчно записани и курсът не може да бъде проведен, след този срок Долче Стилново има право да отмени курса, като заплатената такса се връща на клиента в пълен размер. В случай на необходимост, Долче Стилново има правото да променя и сменя преподавателите неограничено в рамките на съответния курс, без да дължи каквато и да е компенсация на курсистите за тази промяна. 

6. ЦЕНИ. ПРОМЕНИ В УЧЕБНАТА ТАКСА И ДЪЛЖИНАТА НА КУРСА
Всички цени за предлганите от Долче Стилново езикови курсове са обявени в съответната секция на сайтовете www.dolcestilnovo.bg и www.italianskieziksofia.bg с включен ДДС.

Всички курсисти имат право на 10% отстъпка от общата цена на курса при записване до 20 календарни дни от началната дата на курса. При определени обстоятелства (промоции и сезонни намаления), отстъпката може да е в по-голям размер. 

Веднъж обявена, цена за даден курс не може да бъде променена.

Продължителността на курса е обявена за учебни часове от 40 мин., като включва кратка пуаза (при занятия над 2 астр. часа). ВАЖНО! В случай на недостатъчен брой записани курсисти, Долче Стилново си запазва правото да промени продължителността на курса. както следва. При:
- Група от 5 до 6 курсисти: времетраенето/общия брой часове на курса се намалява с 30% от обявената дължина
- Група от 7 курсисти: времетраенето/общия брой часове на курса се намалява с 10% от обявената дължина
- Група от 8 до 12 курсисти (включително): провежда се със стандартно (обявеното) времетраене
- Група от 13 курсисти (включително): времетраенето/общия брой часове на курса се увеличава с 10% от обявената дължина

7. ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАПОЧНАЛ КУРС
Ако желаете, можете да се включите във вече започнал курс. Препоръчително е да се свържете с нас, преди да направите плащането, за да се уверите, че има свободно място и че ще можете да наваксате с изпуснатия материал. За тази цел, ние ще Ви изпратим записи от изпуснатото занятие/занятия, помощни материали и инструкции как най-бързо да наваксате и как да вземете максимума от езиковия курс. 

ВАЖНО: Долче Стилново не дължи компенсация за невзетите от Вас занятия. Таксата за курса се заплаща в пълен размер, въпреки че курсът е вече започнал.

8. ОБРАТНА ВРЪЗКА 
С изключение на задължителната педагогическа рамка (граматическа и лексикална програма за нивото), всеки курс може да се адаптира и изгради спрямо интересите и нуждите на групата. Това е възможно само, когато работим в партньорство с курсистите. Вашата навременна обратна връзка е ключова за Вашия успех в курса и за това преподавателят да адаптира подхода си ефективно спрямо Вас и групата.
Във всеки курс Ви предоставяме следните възможности да дадете обратна връзка по няколко начина: 
1) след всяко занятие преподавателят пита курсистите как им се е сторило занятието; какво е било темпото; има ли трудни/неразбрани неща; кои дейности са били интересни/забавни/полезни и кои - не. Вашата проактивна, навременна и учтитва обратна връзка ще бъде взета под внимание незабавно. На база на нея и в рамките на възможното, преподавателят ще се съобрази с нуждите Ви. Важно е да не отлагате обратната връзка и въпросите си, особено, когато смятате, че са от компетенцията на преподавателя и той може да предприеме необходимите действия  
2)ако не желаете да изразите мнение пред останалите участници в групата, можете да го направите в нарочен кратък разговор насаме с преподавателя.
3) чрез нарочен формуляр (въпросник), който се дава на куристите между 3 и 4 седмици след началото на курса.  
4) на имейл office@dolcestilnovo.bg

Въпреки, че Вашата обратна връзка е ключова, молим Ви да спазвате добрия тон Неприемливо е да се дава обратна връзка, прекъсвайки другите курсисти или преподавателя; хода на урока или някоя от дейностите; неприемливо е да се повишава тон, директно или индиректно да се използва дерогативен език спрямо другите курсисти или да се подронва авторитета на преподавателя. Има много ефективни начини да дадете своята обратна връзка, затова ви молим да не пречите на нормалното протичане на урока. Такова поведение влиза в разрез с правилата ни за поведение и Долче Стилново си запазва правото да отстрани временно или да прекрати участието на курсист в даден курс.

9. СЕРТИФИКАТ
При успешно завършен курс (присъствие на занятия над 70% и резултат от тест над 60% верни отговори), предаден в срок най-късно 7 календарни дни след крайната дата на курса, ще получите дигитален сертификат на италиански език за завършване на съответното ниво. При предаден в срок финален тест, дигиталният сертификат се изпраща на посочения от курсиста имейл адрес в срок от 2 седмици след проверка на теста.
Важно: При форсмажорни обстоятелства, Долче Стилново може да издаде сертификат и при неспазване на 7-дневния срок за предаване. В този случай е необходимо курсистът да се свърже с администрацията по имейл и да предупреди за невъзможността да предаде теста навреме.

10. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 
Долче Стилново има правото да отстрани временно или да прекрати участието на курсист в даден курс в следните случаи:
- лошо и неуважително поведение и отношение на курсиста към преподавателя или останалите курсисти, с което същият пречи на нормалното протичане на учебния процес и така възпрепятства Долче Стилново да предостави договорените езикови услуги спрямо останалите курсисти;
- проява на дискриминация от страна на курсиста към преподавателя или останалите курсисти, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци.

В случай на отстраняване на курсист поради горните причини Долче Стилново не дължи възстановяване на заплатената такса за курса.

11. НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
Съдържанието, предоставяно от Долче Стилново на курсистите във връзка с тяхното обучение като, но не само: текстове, презентации, графики, изображения, фотоснимки, регистрирани марки, лого, видео и аудио файлове и/или други материали или информация („Материалите“), независимо от техния вид и формат, са собственост на Долче Стилново. Курсистите са длъжни да използват предоставените им Материали единствено във връзка с предоставяното им обучение по договора за езикови услуги. Всякакво неоторизирано използване на Материалите в нарушение на Общите условия и действащото законодателство на Република България, регламентиращо авторското право и сродните му права, представлява нарушение на закона. Курсистите изрично се задължават да спазват всички авторски права, както и права, произтичащи от търговски марки, патенти и други обекти на интелектуална собственост на Долче Стилново и на всяко трето лице във връзка с използването на Материалите, както и да не ги разпространяват без изричното писмено съгласие на Долче Стилново.

12. ЛИЧНИ ДАННИ
Всеки курсист може да се запознае с прилаганата от Долче Стилново Политика за защита на личните данни тук

13. ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Долче Стилново има правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като публикува изменението на същите на сайтовете www.dolcestilnovo.bg и www.italianskieziksofia.bg. В срок от 7 дни от промяната им Долче Стилново уведомява своите курсисти за промяната по подходящ начин.