Yellow circleGreen circle

Стандартни указания за отказ

I. Право на отказ от договора от разстояние по Закона за защита на потребителите.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни от сключването му (датата на заплащане на курса) съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и Общите условия на Долче Стилново.

III. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на сключване на договора (датата на заплащане на курса).

IV. Уведомлението за отказ се изпраща по електронен път имейл office@dolcestilnovo.bg.

V. Ние ще възстановим платените от Вас суми без никакви допълнителни удръжки в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която сте упражнили правото на отказ от договора, в същото платежно средство, с което сте заплатили цената.

VI. Пpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oткaз всички разходи, които сте направили за получаването и връщането на получената сума, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на извършената вноска, остават за Ваша сметка.

VII. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

VIII. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от договора и съобразно предвиденото в Общите условия.

IX. Уведомлението за отказ от услугата следва да включва най-малко следните реквизити, за да бъде правилно идентифициран потребителят: три имена на потребителя; дата на заплащане на езиковия курс; имейл адрес на потребителя.


Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на*:
Име на потребителя/ите:
Имейл адрес на потребителя/ите:
Дата:*

Ненужното се зачертава.