TEST DI LIVELLO „C“

За да можете да получите максимума от нашите курсове, е важно да установим какво е нивото Ви към момента на записване. Ако сте учили италиански над 600 часа, можете да се изразявате с лекота и непринудено на свободни теми, непряко свързани с Вашето ежедневие; ако без затруднение разбирате филми, репортажи и статии, и владеете езика на високо ниво, но нямате ясна представа точно кое е Вашето ниво, ние можем да помогнем! Езиковите компетенции, необходими за отделните „С“ нива варират значително, затова молим да попълните теста по-долу.

За да могат нашите преподаватели да дадат възможно най-точна оценка на Вашите знания, отговорете изчерпателно на всички въпроси, на които можете и не пропускайте писмените компоненти. Молим да забележите: въпросите не са подредени възходящо по трудност, затова ако не можете да отговорите на даден въпрос, пропуснете го и продължете нататък.

Желаем Ви успех и приятно попълване!

Стъпка 1 от 5

  • 1. Spiega come si mette in funzione un oggetto tecnologico che conosci bene e che cosa bisogna fare per utilizzarlo, le funzioni che ha ecc.. L’oggetto può essere un tipo specifico di telefonino, un ipad, ipod, tablet, registratore, videoregistratore, televisore, computer, ecc..