Италиански език – тестове за входящо ниво

Ако не сте сигурни какво е нивото Ви на италиански език в момента,  можете да го установите с помощта на нашите онлайн тестове. Те са разработени от наши преподаватели и имат за цел да дадат възможно най-точна оценка на настоящите Ви знания на база на лексика, граматика, четене, структура на изречение, изрази и др.. Ако сте учили италиански между 80 и 160 часа, имате елементарни познания и говорите и разбирате езика на базово ниво, моля попълнете тест „А“. Ако сте учили италиански между 250 и 500 часа, разбирате най-основното от филми, репортажи, статии и можете да сравнително леко и непринудено,моля попълнете тест „В“. Ако сте учили италиански над 600 часа, владеете езика свободно, както в неформален, така и в професионален контекст, моля попълнете тест „C”.

Ниво A

Livello base

„А“ нивата в Долче Стилново започват от италиански за начинаещи (Livello Base) и стигат до ниво А2.2 ( Livello Elementare – Pre-Intermedio). Тези нива са подходящи за кандидати без предварителни знания по италиански език (Ниво А1), както и за тези, които вече имат базови познания или владеят езика на елементарно ниво. Тъй като необходимите лингвистични компетенции варират значително между нива А1, А2.1 и А2.2, ако не сте сигурни кое ниво е най-подходящо за Вас, моля попълнете нашия онлайн тест или се свържете с нас.

Ниво B

Livello intermedio

„B“ нивата в Долче Стилново включват две В1 нива (Livello Intermedio) и две В2 нива (Livello Intermedio Superiore). Тези нива са подходящи за средно напреднали кандидати, които могат да комуникират сравнително свободно в италиано-говоряща среда и разбират достатъчно, за да се справят с основни ежедневни ситуации. Тъй като необходимите лингвистични компетенции варират значително между нива В1.1, В1.2, В2.1 и В2.2, ако не сте сигурни кое ниво е най-подходящо за Вас, моля попълнете нашия онлайн тест или се свържете с нас.

Ниво C

Livello avanzato

„С“ нивата в Долче Стилново включват нива С1.1 и С1.2 (Padronanza). Тези нива са подходящи зa кандидати с напреднали знания по езика, които могат да говорят свободно, могат да се изразяват ефикасно и гъвкаво, спрямо ситуацията, както в приятелска, така и в професионална и академична среда. Тъй като необходимите лингвистични компетенции варират значително между нива С1.1 и С1.2, ако не сте сигурно ниво е най-подходящо за Вас, моля попълнете нашия онлайн тест или се свържете с нас.

Получавайте новини за нашите курсове и събития.